Landelijke tarieven 2020

De tarieven van Tandartsen Kennedyplein
zijn in overeenstemming met de landelijke tarieven als vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorg autoriteit). Hieronder vindt u alle tarieven.

Informatie over de tarieven

De tarieven hieronder zijn als volgt opgebouwd: Behandelcode – Omschrijving – Tarief. Behandelingen met * zijn exclusief materiaal- en/of techniekkosten. Tarieven onder voorbehoud van typfouten. Onderstaande tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2020.

Consultatie en Diagnostiek

Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle €22,16
C13 Probleemgericht consult €22,16
Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Schriftelijke medische anamnese €22,16
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan €104,95
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan * €29,15
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak €58,31
Toeslagen en diversen
C80 Mondzorg aan huis €17,49
C85 Weekendbehandeling €22,16
C86 Avondbehandeling €22,16
C87 Nachtbehandeling €22,16
C70 Keuringsrapport met bitewingfoto’s Kostprijs
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s Kostprijs
C76 Afgifte gezondheidsverklaring Kostprijs
C90 Niet nagekomen afspraak Kostprijs

Maken of beoordelen foto’s

X10 Kleine röntgenfoto €16,33
X21 Kaakoverzichtsfoto €69,97
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak €69,97
X24 Schedelfoto €25,66
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto €198,24
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €58,31

Preventieve mondzorg

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 13,07
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 13,07
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 13,07
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 26,24
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek * € 17,49
M40 Fluoridebehandeling, methode II € 14,58
M61 Mondbeschermer * € 26,24

Verdoving

A15 Oppervlakte verdoving € 7,58
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 14,58

Vullingen

V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/compomeer € 36,15
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/compomeer € 50,73
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/compomeer € 62,39
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/compomeer € 82,80
V91 Eénvlaksvulling composiet € 46,65
V92 Tweevlaksvulling composiet € 61,22
V93 Drievlaksvulling composiet € 72,88
V94 Meervlaksvulling composiet € 93,29
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 69,97
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,66
V70 Parapulpaire stift * € 11,66
V80 Wortelkanaalstift * € 20,41
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element * € 8,75
V30 Sealen eerste element € 26,24
V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting € 14,58
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,83

Wortelkanaalbehandelingen

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 22,16
E02
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 40,82
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 32,07
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 46,65
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 47,90
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 104,95
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 151,60
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 198,24
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 244,89
E85 Elektronische lengtebepaling € 14,58
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 17,49
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 46,65
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51 Verwijderen van kroon of brug € 34,98
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 29,15
E53 Verwijderen van wortelstift € 40,82
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 29,15
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 29,15
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 40,82
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 29,15
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 81,63
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 52,48
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) * € 43,73
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 46,65
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 58,31
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 29,15
Bleken
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 46,63
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 17,49
E97 Uitwendig bleken per kaak * € 72,88
E98 Materialen voor thuisbleken Kostprijs
Behandeling trauma-element
E40 Directe pulpa-overkapping € 29,15
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,66
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval * € 23,32
E44 Verwijderen spalk € 5,83
Aanbrengen rubberdam
E45 Aanbrengen rubberdam
€ 11,66
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31 Snij-/ hoektand € 116,61
E32 Premolaar € 163,26
E33 Molaar € 209,91
E34 Aanbrengen retrograde vulling * € 23,32
E36 Het trekken van een element met re-implantatie * € 81,63
E37 Kijkoperatie € 69,97
Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
€ 78,71
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van  praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
€ 58,31

Kronen en bruggen

Inlays en kronen
Brugwerk
R08 Eenvlaks composiet inlay * € 69,97
R09
Tweevlaks composiet inlay * € 134,11
R10 Drievlaks composiet inlay * € 174,92
R11 Eenvlaksinlay * € 104,95
R12 Tweevlaksinlay * € 163,26
R13 Drievlaksinlay * € 233,23
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 29,15
R24 Kroon * € 256,55
R34 kroon op implantaat € 233,23
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 52,48
R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal € 58,31
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode * € 58,31
R33 Gegoten opbouw, directe methode * € 116,61
R40 Eerste brugtussendeel * € 174,92
R45
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel * € 87,46
R46 Brugverankering, per anker * € 58,28
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 145,77
R50 Metalen fixatiekap met afdruk * € 29,15
R55 
Gipsslot met extra afdruk * € 29,15
R60 Plakbrug zonder preparatie * € 116,61
R61 
Plakbrug met preparatie * € 174,92
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 40,82
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 23,32
Restauraties diversen
Schildje van keramiek of kunststof
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 64,14
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond * € 64,14
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 23,32
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug € 58,31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 29,15
R77 Moeizaam verwijderen oud kroon- en brugwerk per (pijler) element €29,15
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie * € 69,97
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie * € 116,61
Temporaire voorzieningen
R80 Temporaire, eerste voorziening * € 29,15
R85 Temporaire, volgende voorziening * € 11,66
R90
Gedeeltelijk voltooid werk * Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.

Kaakgewrichtsbehandelingen

Onderzoek/diagnostiek
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 143,28
G02
Spieractiviteitsmeting en registratie € 91,70
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 63,04
Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)
G61 Instructie spieroefeningen € 57,31
G62
Stabilisatieopbeetplaat € 157,43
G63 Repositiespalk * € 229,25
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 28,66
G65 Indirect planmatig inslijpen * € 315,22
G66 Biofeedbacktherapie € 51,58
G67 Behandeling triggerpoint € 63,04
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding * € 57,31
Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek)
G69 Opbeetplaat * € 64,14
Registratiemethoden Kaakgewrichtsbehandelingen
G10 Niet standaard beetregistratie € 87,46
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen
G11 Scharnierasbepaling € 87,46
G12
Centrale relatiebepaling € 81,63
G13 Protrale/laterale bepalingen € 58,31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 524,77
G15 Voor het behouden van beethoogte € 29,15
G16 Therapeutische positiebepaling € 29,15
G20 Beetregistratie intra-oraal € 58,31
Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) * € 291,54
G72
Controlebezoek MRA € 29,15
G73 Reparatie MRA met afdruk * € 46,65

Chirurgische ingrepen

Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies € 43,73
H16
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32,65
H21 Kosten hechtmateriaal € 6,06
H26 Hechten weke delen € 64,14
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 58,31
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 17,49
Onderdeel B
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 58,31
H35
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 69,97
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 52,48
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 34,98
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 69,97
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 93,29
H44 Primaire antrumsluiting € 64,14
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 81,60
Cyste-operatie
H60 Marsupialisatie € 81,63
H65 Primaire sluiting € 157,43
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 81,63
H75
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 157,43
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 110,78
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 186,58

Kunstgebitten

P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34,98
P65
Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 29,15
P17
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 58,31
P10 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen * € 87,46
P15 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen * € 174,92
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 64,14
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17,49
P34 Frame kunstgebit, 1-4 elementen * € 239,98
P35 Frame kunstgebit, 5-13 elementen * € 326,56
P31 Wortelkap met stift * € 145,77
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 87,46
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkronen met precisiekoppeling € 58,31
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediate te vervangen element € 14,58
P45 Noodkunstgebit * € 116,61
Volledig kunstgebit
P21 Volledig kunstgebit bovenkaak * € 174,92
P25
Volledig kunstgebit onderkaak * € 233,23
P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak * € 379,00
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 29,15
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 64,14
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 34,98
P27 Reoccluderen € 58,31
P28 Naregistratie en remounten € 58,31
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 64,14
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 87,46
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 29,15
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 29,15
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34,98
Overige
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 46,65
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit € 40,82
P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw * € 40,82
P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw * € 87,46
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw * € 58,31
P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw * € 87,46
P70 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage * € 163,26
P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk * € 17,49
P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk * € 46,65
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 40,82
P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw * € 40,82
P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw * € 87,46
P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw * € 58,31
P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw * € 87,46
P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk * € 17,49
P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk * € 46,65
P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk * € 46,65
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk * € 45,65

Tandvleesbehandelingen

Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 154,51
T12
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 169,09
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 31,49
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 23,32
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 90,38
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 104,95
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 46,65
T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 61,22
T42 Consult parodontale nazorg € 88,63
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 117,78
T44 Complex consult parodontale nazorg € 156,85
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 154,51
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 169,09
Parodontale chirurgie
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 189,50
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 291,54
T72 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 349,84
T73 Directe post-operatieve zorg, kort € 58,31
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 156,85
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 151,60
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 72,88
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T80 Tandvleestransplantaat € 125,36
T81 Tuber- of retromolaarplastiek €102,04
T82 Tandvleescorrectie, per element € 55,39
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 145,77
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 349,84
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 116,61
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 189,50
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T87 Kroonverlenging per element € 186,50
T88 Kroonverlenging per sextant € 349,84
Directe postoperatieve zorg
T89 Directe post-operatieve zorg, kort € 58,31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 156,85
Diversen
T91 Pocketregistratie € 34,98
T92
Parodontiumregistratie € 69,97
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40,82
T94 Behandeling tandvleesabces € 78,71
T57 Toepassing lokaal medicament * € 62,97
T95 (Draad)Spalk * € 23,32
T96 Uitgebreide voedingsanalyse € 58,31
J97 Overheadkosten implantaten € 176,13
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 99,68
Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01 Initieel onderzoek implantologie € 64,67
J02
Verlengd onderzoek implantologie * € 99,49
J03 Proefopstelling * € 134,31
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 44,77
Pre-implantologische chirurgie
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft * € 238,77
J10
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting * € 149,23
J11 Prepareren donorplaats € 134,31
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft * € 144,26
J13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting * € 69,64
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik kostprijs
Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06 Vrijleggen foramen mentale € 29,85
J15
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft * € 84,57
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte * € 129,34
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad * € 59,69
J19 Toeslag esthetische zone € 63,56
Implantologische chirurgie
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak * € 227,33
J28
Plaatsen elk volgend implantaat * € 94,02
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) * € 74,62
J29 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond * € 35,32
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 164,16
J27 Vervangen eerste implantaat * € 227,33
Diversen
J30 Bindweefseltransplantaat per donorplaats € 104,46
J31
Volgende bindweefseltransplantaat € 45,93
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef * € 114,41
J33 kosten implantaat € 319,50
Mesostructuur
J40 Twee magneten/drukknoppen * € 151,57
J41
Elke volgende magneet, drukknop * € 34,82
J42 Staaf tussen twee implantaten * € 203,95
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak * € 64,67
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon * € 24,87
Prothetische behandeling na klikgebit
J50 Boven- en onder klikgebit * € 512,37
J51
Onder-klikgebit * € 333,29
J52 Boven-klikgebit * € 333,29
J53 Omvorming klikgebit * € 99,49
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten * € 129,34
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten * € 149,23
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten * € 174,10
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 84,57
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 109,44
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 134,31
Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 54,72
J61
Uitgebreid consult nazorg implantologie € 89,54
Prothetische nazorg
J70 Opvullen zonder staafdemontage * € 139,28
J71
Opvullen met staafdemontage op twee implantaten * € 174,10
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten * € 198,98
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten * € 223,85
J74 Reparatie zonder staafdemontage * € 54,72
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten * € 104,46
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten * € 129,34
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten * € 154,21

Consultatie en Diagnostiek Kennedyplein

F121A Eerste consult €22,16
F122A
Vervolgconsult €22,16
F123A Controlebezoek €13,88
F124A Second opinion €104,95
F125A Maken gebitsmodellen * €16,99
F126A Beoordelen gebitsmodellen €61,33
F127A Multidisciplinair consult €137,48
Röntgenonderzoek
F151A Intra-orale röntgenfoto €16,33
F152A Occlusale opbeet röntgenfoto €16,33
F155A Vervaardiging orthopantomogram €29,84
F156A Beoordeling orthopantomogram €17,49
F157A 
Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto €18,69
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto €52,18
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto €18,69
F160A
Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto €52,18
F161A Meerdimensionale kaakfoto €139,94
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €58,31
Behandeling met apparatuur
F401A Plaatsen beugel categorie 0 * €121,08
F411A Plaatsen beugel categorie 1 * €114,59
F421A Plaatsen beugel categorie 2 * €119,85
F431A Plaatsen beugel categorie 3 * €138,21
F441A Plaatsen beugel categorie 4 * €147,24
F451A Plaatsen beugel categorie 5 * €348,36
F461A Plaatsen beugel categorie 6 * €566,68
F471A Plaatsen beugel categorie 7 * €549,94
F481A Plaatsen beugel categorie 8 * €429,22
F491A Plaatsen beugel categorie 9 * €564,15
F492A Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 €95,44
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 €29,01
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 €29,01
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 €29,01
F514A
Beugelconsult per maand categorie 4 €29,01
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 €33,15
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 €41,44
F517A Beugelconsult per maand categorie 7
€41,44
F518A Beugelconsult per maand categorie 8
€49,73
F519A Beugelconsult per maand categorie 9
€62,16
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (categorie 1 t/m 9) €29,01
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 €29,01
F532A Nacontrole beugel categorie 5,7,8 €33,15
F533A Nacontrole beugel categorie 6,9 €41,44
Diversen
F611A Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembaar apparatuur €121,84
F1612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren €119,85
F716A Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur €26,24
F721A Trekken tand of kies €43,73
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant €32,65
F723A Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) €82,10
F724A Preventieve voorlichting en/of instructie €13,07
F811A Reparatie of vervanging van beugel €28,80
F812A Herstel of vervanging van retentie-apparatuur €37,96
F813A Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak €37,96
F814A
Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet-behandelde of door andere zorgaanbieder €37,96
F911A Inkopen op uitkomst orthodontie €2.357,19