Landelijke tarieven als vastgesteld door de NZa

Nederlandse Zorg autoriteit (website NZa) stelt elk jaar de tarieven vast.Wij houden ons aan deze landelijke tarieven.

De tarieven hieronder zijn als volgt opgebouwd:
Behandelcode – Omschrijving – Tarief

Behandelingen met * zijn exclusief materiaal- en/of techniekkosten.
Tarieven onder voorbehoud van typfouten.

Onderstaande tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2018

Diagnostisch onderzoek

 • C11  Periodieke controle
  €21,78
 • C13  Probleemgericht consult
  €21,78

Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

 • C22  Schriftelijke medische anamnese
  €21,78
 • C28  Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan
  €103,16
 • C29  Studiemodellen t.b.v. behandelplan *
  €28,66
 • C65  Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak
  €57,31

Toeslagen en diversen

 • C80  Mondzorg aan huis
  €17,19
 • C85  Weekendbehandeling
  €21,78
 • C86  Avondbehandeling
  €21,78
 • C87  Nachtbehandeling
  €21,78

Serviceprestaties

 • C70  Keuringsrapport met bitewingfoto’s
 • C75  Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s
 • C76  Afgifte gezondheidsverklaring
 • C90  Niet nagekomen afspraak
 • X10  Kleine röntgenfoto
  €16,05
 • X21  Kaakoverzichtsfoto
  €68,77
 • X22  Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de
  tandeloze kaak
  €68,77
 • X24  Schedelfoto
  €25,22
 • X25  Maken meerdimensionale kaakfoto
  €194,86
 • X26  Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
  €57,31

Preventieve mondzorg

 • M01  Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten
  € 12,85
 • M02  Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten
  € 12,85
 • M03  Gebitsreiniging, per 5 minuten
  € 12,85
 • M05  Beslijpen en/of fluorideren melkelement
  € 25,79
 • M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek *
  € 17,19
 • M40  Fluoridebehandeling, methode II
  € 14,33
 • M61  Mondbeschermer *
  € 25,79

Verdoving

 • A15  Oppervlakte verdoving
  € 7,45
 • A10  Geleidings- en/of infiltratie verdoving
  € 14,33
 • V81  Eénvlaksvulling glasionomeer/compomeer
  € 35,53
 • V82  Tweevlaksvulling glasionomeer/compomeer
  € 49,86
 • V83  Drievlaksvulling glasionomeer/compomeer
  € 61,32
 • V84  Meervlaksvulling glasionomeer/compomeer
  € 81,38
 • V91  Eénvlaksvulling composiet
  € 45,85
 • V92  Tweevlaksvulling composiet
  € 60,18
 • V93  Drievlaksvulling composiet
  € 71,64
 • V94  Meervlaksvulling composiet
  € 91,70
 • V15  Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch
  materiaal
  € 68,77
 • V50  Droogleggen van elementen door middel van een
  rubberen lapje
  € 11,46
 • V70  Parapulpaire stift *
  € 11,46
 • V80  Wortelkanaalstift *
  € 20,06
 • V85  Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element *
  € 8,60
 • V30  Sealen eerste element
  € 25,79
 • V35  Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting
  € 14,33
 • V40  Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament
  € 5,73

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

 • E01  Wortelkanaalbehandeling consult
  € 21,78
 • E02  Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
  € 40,12
 • E03  Consult na tandheelkundig ongeval
  € 31,52

Wortelkanaalbehandeling

  Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit

 • E60  Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
  € 45,85
 • Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

 • E04  Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten
  € 46,74
 • E13  Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
  € 103,16
 • E14  Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
  € 149,01
 • E16  Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
  € 194,86
 • E17  Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
  € 240,71
 • E85  Elektronische lengtebepaling
  € 14,33
 • E19  Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting
  € 17,19
 • E66  Wortelkanaalbehandeling van melkelement
  € 45,85
 • Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen

 • E51  Verwijderen van kroon of brug
  € 34,39
 • E52  Moeilijke wortelkanaalopening
 • E53  Verwijderen van wortelstift
  € 40,12
 • E54  Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
  € 28,66
 • E55  Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
  € 28,66
 • E56  Voortgezette behandeling met iatrogene schade
  € 40,12
 • E57  Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
  € 28,66
 • Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt

 • E61  Behandelen van open wortelpunt met
  calciumhydroxide, eerste zitting
  € 80,24
 • E62  Behandelen van open wortelpunt met
  calciumhydroxide, elke volgende zitting
  € 51,58
 • E63  Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) *
  € 42,98
 • E64  Afsluiting van open wortelpunt
  € 45,85
 • Initiële wortelkanaalbehandeling

 • E77  Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
  € 57,31
 • E78  Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
  € 28,66
 • Bleken

 • E90  Inwendig bleken, eerste zitting
  € 45,85
 • E95  Inwendig bleken, elke volgende zitting
  € 17,19
 • E97  Uitwendig bleken per kaak *
  € 71,64
 • E98  Materialen voor thuisbleken
  Kostprijs
 • Behandeling trauma-element

 • E40  Directe pulpa-overkapping
  € 28,66
 • E42  Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
  € 11,46
 • E43  Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval *
  € 22,92
 • E44  Verwijderen spalk
  € 5,73
 • Aanbrengen rubberdam

 • E45  Aanbrengen rubberdam
  € 11,46
 • Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

 • E31  Snij-/ hoektand
  € 114,62
 • E32  Premolaar
  € 160,47
 • E33  Molaar
  € 206,32
 • E34  Aanbrengen retrograde vulling *
  € 22,92
 • E36  Het trekken van een element met re-implantatie *
  € 80,24
 • E37  Kijkoperatie
  € 68,77
 • Gebruik operatiemicroscoop

 • E86  Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
  € 77,37
 • Gebruiksklaar maken praktijkruimte

 • E87  Gebruiksklaar maken van  praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
  € 57,31

Inlays en kronen

 • R08  Eenvlaks composiet inlay *
  € 68,77
 • R09  Tweevlaks composiet inlay *
  € 131,82
 • R10  Drievlaks composiet inlay *
  € 171,94
 • R11  Eenvlaksinlay *
  € 103,16
 • R12  Tweevlaksinlay *
  € 160,47
 • R13  Drievlaksinlay *
  € 229,25
 • R14  Toeslag voor aangegoten pin, per pin
  € 28,66
 • R24  Kroon *
  € 252,17
 • R28  Endokroon, indirect vervaardigd *
  € 68,77
 • R29  Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening
  € 51,58
 • R31  Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal
  € 57,31
 • R32  Gegoten opbouw, indirecte methode *
  € 57,31
 • R33  Gegoten opbouw, directe methode *
  € 114,62

Brugwerk

 • R40  Eerste brugtussendeel *
  € 171,94
 • R45  Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel *
  € 85,97
 • R46  Brugverankering, per anker *
  € 57,31
 • R49  Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
  € 143,28
 • R50  Metalen fixatiekap met afdruk *
  € 28,66
 • R55  Gipsslot met extra afdruk *
  € 28,66
 • R60  Plakbrug zonder preparatie *
  € 114,62
 • R61  Plakbrug met preparatie *
  € 171,94
 • R65  Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
  € 40,12
 • R66  Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
  € 22,92

Restauraties diversen

 • R70  Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
  € 63,04
 • R71  Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond *
  € 63,04
 • R72  Vernieuwen schildje van plastisch materiaal
  € 34,39
 • R73  Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje
  € 22,92
 • R74  Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties *
  € 22,92
 • R75  Opnieuw vastzetten plakbrug *
  € 57,31
 • R76  Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
  € 28,66
 • R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
  € 28,66

Schildje van keramiek of kunststof

 • R78  Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie *
  € 68,77
 • R79  Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie *
  € 114,62

Temporaire voorzieningen

 • R80  Temporaire, eerste voorziening *
  € 28,66
 • R85  Temporaire, volgende voorziening *
  € 11,46
 • R90  Gedeeltelijk voltooid werk *
  Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.

Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)

  Onderzoek/diagnostiek

 • G01  Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)
  € 143,28
 • G02  Spieractiviteitsmeting en registratie
  € 91,70
 • G03  Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling
  € 63,04
 • Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)

 • G61  Instructie spieroefeningen
  € 57,31
 • G62  Occlusale spalk *
  € 154,74
 • G63  Repositiespalk *
  € 229,25
 • G64  Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties
  € 28,66
 • G65  Indirect planmatig inslijpen *
  € 315,22
 • G66 Biofeedbacktherapie
  € 51,58
 • G67  Behandeling triggerpoint
  € 63,04
 • G33  Aanbrengen front/hoektandgeleiding *
  € 57,31
 • Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek)

 • G69  Opbeetplaat *
  € 63,04

Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen

  Registratiemethoden Kaakgewrichtsbehandelingen

 • G10 Niet standaard beetregistratie
  € 85,97
 • Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen

 • G11 Scharnierasbepaling
  € 85,97
 • G12  Centrale relatiebepaling
  € 80,24
 • G13 Protrale/laterale bepalingen
  € 57,31
 • G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
  € 515,81
 • G15  Voor het behouden van beethoogte
  € 28,66
 • G16  Therapeutische positiebepaling
  € 28,66
 • G20  Beetregistratie intra-oraal
  € 57,31

Snurk- en slaapstoornisbeugel

 • G71  Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) *
  € 286,56
 • G72  Controlebezoek MRA
  € 28,66
 • G73  Reparatie MRA met afdruk *
  € 45,85

Onderdeel A

 • H11  Trekken tand of kies
  € 42,98
 • H16  Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant
  € 32,09
 • H21  Kosten hechtmateriaal
  € 5,92
 • H26  Hechten weke delen
  € 63,04
 • H50  Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling
  € 57,31
 • H55  Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling
  € 17,19

Onderdeel B

 • H90  Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
  € 57,31
 • H35  Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
  € 68,77
 • H40  Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
  € 51,58
 • H41  Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
  € 34,39
 • Wortelpuntoperatie per tandwortel

 • H42  Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
  € 68,77
 • H43  Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting
  € 91,70
 • H44  Primaire antrumsluiting
  € 63,04
 • H59  Behandeling kaakbreuk, per kaak
  € 80,24
 • Cyste-operatie

 • H60  Marsupialisatie
  € 80,24
 • H65  Primaire sluiting
  € 151,74
 • Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

 • H70  Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
  € 80,24
 • H75  Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
  € 154,74
 • H80  Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
  € 108,89
 • H85  Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
  € 183,40
 • P60  Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit
  € 34,39
 • P65  Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit
  € 28,66
 • P17  Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
  € 57,31
 • P10  Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen *
  € 85,97
 • P15  Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen *
  € 171,94
 • P16  Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
  € 63,04
 • P18  Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
  € 17,19
 • P34  Frame kunstgebit, 1-4 elementen *
  € 234,98
 • P35  Frame kunstgebit, 5-13 elementen *
  € 320,95
 • P31  Wortelkap met stift *
  € 143,28
 • P32  Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls
  € 85,97
 • P33  Toeslag voor aanbrengen telescoopkronen met precisiekoppeling
  € 57,31
 • P40  Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediate te vervangen element
  € 14,33
 • P45  Noodkunstgebit *
  € 114,62

Volledig kunstgebit

 • P21  Volledig kunstgebit bovenkaak *
  € 171,94
 • P25  Volledig kunstgebit onderkaak *
  € 229,25
 • P30  Volledig kunstgebit boven- en onderkaak *
  € 372,53
 • Extra te berekenen bij volledig kunstgebit

 • P36  Individuele afdruk zonder randopbouw
  € 28,66
 • P14  Individuele afdruk met randopbouw
  € 63,04
 • P37  Frontopstelling in aparte zitting
  € 34,39
 • P27  Reoccluderen
  € 57,31
 • P28  Naregistratie en remounten
  € 57,31
 • P38  Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur
  € 63,04
 • P39  Toeslag voor bepaling neutrale zone
  € 85,97
 • P41  Toeslag voor relinen van alginaatafdruk
  € 28,66
 • P42  Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling
  € 28,66
 • P43  Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen
  € 34,39
 • Overige

 • P29  Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit
  € 45,85
 • P06  Tissue conditioning volledig kunstgebit
  € 40,12
 • P01  Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw *
  € 40,12
 • P02  Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw *
  € 85,97
 • P03  Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw *
  € 57,31
 • P04  Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw *
  € 85,97
 • P70  Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage *
  € 160,47
 • P07  Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk *
  € 17,19
 • P08  Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk *
  € 45,85
 • P56  Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit
  € 40,12
 • P51  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw *
  € 40,12
 • P52  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw *
  € 85,97
 • P53  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw *
  € 57,31
 • P54  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw *
  € 85,97
 • P57  Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk *
  € 17,19
 • P58  Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk *
  € 45,85
 • P78  Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk *
  € 45,85
 • P79  Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk *
  € 45,85

Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

 • T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
  € 151,88
 • T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
  € 166,21
 • T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element
  € 30,95
 • T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element
  € 22,92
 • T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling
  € 88,83
 • T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling
  € 103,16
 • T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
  € 45,85
 • T41 Beperkt consult parodontale nazorg
  € 60,18
 • T42 Consult parodontale nazorg
  € 87,11
 • T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg
  € 87,11
 • T44 Complex consult parodontale nazorg
  € 154,17
 • T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus
  € 151,88
 • T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus
  € 166,21
 • Parodontale chirurgie

 • T70 Flapoperatie tussen 2 elementen
  € 186,27
 • T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)
  € 286,56
 • T72 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)
  € 343,87
 • T73 Directe post-operatieve zorg, kort
  € 57,31
 • T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid
  € 154,17
 • T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus
  € 149,01
 • T76 Tuber- of retromolaarplastiek
  € 71,64

Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)

  Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a

 • T80 Tandvleestransplantaat
  € 123,22
 • T81 Tuber- of retromolaarplastiek
  €100,30
 • T82 Tandvleescorrectie, per element
  € 54,45
 • T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)
  € 143,28
 • Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)

 • T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)
  € 343,87
 • T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element
  € 114,62
 • T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
  € 186,27
 • Parodontale kroonverlengingsprocedure

 • T87 Kroonverlenging per element
  € 186,27
 • T88 Kroonverlenging per sextant
  € 343,87
 • Directe postoperatieve zorg

 • T89 Directe post-operatieve zorg, kort
  € 57,31
 • T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid
  € 154,17
 • Diversen

 • T91 Pocketregistratie
  € 34,39
 • T92 Parodontiumregistratie
  € 68,77
 • T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
  € 40,12
 • T94 Behandeling tandvleesabces
  € 77,37
 • T57 Toepassing lokaal medicament *
  € 61,90
 • T95 (Draad)Spalk *
  € 22,92
 • T96 Uitgebreide voedingsanalyse
  € 57,31
 • J97 Overheadkosten implantaten
  € 171,85
 • J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
  € 97,25

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

 • J01 Initieel onderzoek implantologie
  € 63,56
 • J02 Verlengd onderzoek implantologie *
  € 97,79
 • J03 Proefopstelling *
  € 132,01
 • J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan
  € 44,00

Pre-implantologische chirurgie

 • J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft *
  € 234,69
 • J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting *
  € 146,68
 • J11 Prepareren donorplaats
  € 132,01
 • J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft *
  € 141,79
 • J13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting *
  € 68,45
 • J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik
  kostprijs

Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen

 • J06 Vrijleggen foramen mentale
  € 29,34
 • J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft *
  € 83,12
 • J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte *
  € 127,12
 • J18 Ophoging bodem bijholte orthograad *
  € 58,67
 • J19 Toeslag esthetische zone
  € 63,56

Implantologische chirurgie

 • J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak *
  223,44
 • J28 Plaatsen elk volgend implantaat *
  € 92,41
 • J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) *
  € 73,34
 • J29 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond *
  € 34,71
 • J26 Moeizaam verwijderen implantaat
  € 161,35
 • J27 Vervangen eerste implantaat *
  € 223,44

Diversen

 • J30 Bindweefseltransplantaat per donorplaats
  € 102,68
 • J31 Volgende bindweefseltransplantaat
  € 45,93
 • J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef *
  € 112,45
 • J33 kosten implantaat
  € 314,04

Mesostructuur

 • J40 Twee magneten/drukknoppen *
  € 151,57
 • J41 Elke volgende magneet, drukknop *
  € 34,23
 • J42 Staaf tussen twee implantaten *
  € 200,46
 • J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak *
  € 63,56
 • J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon *
  € 24,45

Prothetische behandeling na klikgebit

 • J50 Boven- en onder klikgebit *
  € 503,60
 • J51 Onder-klikgebit *
  € 327,58
 • J52 Boven-klikgebit *
  € 327,58
 • J53 Omvorming klikgebit *
  € 97,79
 • J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten *
  € 127,12
 • J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten *
  € 146,68
 • J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten *
  € 171,13
 • J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten
  € 83,12
 • J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten
  € 107,56
 • J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten
  € 132,01

Nazorg implantologie

 • J60 Specifiek consult nazorg implantologie
  € 53,78
 • J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie
  € 88,01

Prothetische nazorg

 • J70 Opvullen zonder staafdemontage *
  € 136,90
 • J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten *
  € 171,13
 • J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten *
  € 195,57
 • J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten *
  € 220,02
 • J74 Reparatie zonder staafdemontage *
  € 53,78
 • J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten *
  € 102,68
 • J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten *
  € 127,12
 • J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten *
  € 151,57

Consultatie en Diagnostiek

 • F121A  Eerste consult
  €21,78
 • F122A  Vervolgconsult
  €21,78
 • F123A  Controlebezoek
  €13,65
 • F124A  Second opinion
  €103,16
 • F125A  Maken gebitsmodellen *
  €16,71
 • F126A  Beoordelen gebitsmodellen
  €60,32
 • F127A  Multidisciplinair consult
  €135,20

Röntgenonderzoek

 • F151A  Intra-orale röntgenfoto
  €16,05
 • F152A  Occlusale opbeet röntgenfoto
  €16,05
 • F155A  Vervaardiging orthopantomogram
  €29,34
 • F156A  Beoordeling orthopantomogram
  €17,20
 • F157A  Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto
  €18,38
 • F158A  Beoordeling laterale schedelröntgenfoto
  €51,31
 • F159A  Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto
  €18,38
 • F160A  Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto
  €51,31
 • F161A  Meerdimensionale kaakfoto
  €137,55
 • F162A  Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
  €57,31

Behandeling met apparatuur

 • F401A  Plaatsen beugel categorie 0 *
  €121,08
 • F411A  Plaatsen beugel categorie 1 *
  €112,68
 • F421A  Plaatsen beugel categorie 2 *
  €117,86
 • F431A  Plaatsen beugel categorie 3 *
  €135,91
 • F441A  Plaatsen beugel categorie 4 *
  €144,80
 • F451A  Plaatsen beugel categorie 5 *
  €342,58
 • F461A  Plaatsen beugel categorie 6 *
  €557,27
 • F471A  Plaatsen beugel categorie 7 *
  €540,80
 • F481A  Plaatsen beugel categorie 8 *
  €422,09
 • F491A  Plaatsen beugel categorie 9 *
  €554,78
 • F492A  Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9
  €93,86
 • F511A  Beugelconsult per maand categorie 1
  €28,53
 • F512A  Beugelconsult per maand categorie 2
  €28,53
 • F513A  Beugelconsult per maand categorie 3
  €28,53
 • F514A Beugelconsult per maand categorie 4
  €28,53
 • F515A Beugelconsult per maand categorie 5
  €32,60
 • F516A  Beugelconsult per maand categorie 6
  €40,75
 • F517A  Beugelconsult per maand categorie 7
  €40,75
 • F518A  Beugelconsult per maand categorie 8
  €48,90
 • F519A  Beugelconsult per maand categorie 9
  €61,13
 • F521A  Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (categorie 1 t/m 9)
  €28,53
 • F531A  Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4
  €28,53
 • F532A  Nacontrole beugel categorie 5,7,8
  €32,60
 • F533A  Nacontrole beugel categorie 6,9
  €40,75

Diversen

 • F611A  Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembaar apparatuur
  €119,82
 • F1612A   Plaatsen intermaxillaire correctieveren
  €117,86
 • F716A  Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur
  €25,79
 • F721A  Trekken tand of kies
  €42,98
 • F722A  Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant
  €32,09
 • F723A  Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)
  €80,73
 • F724A  Preventieve voorlichting en/of instructie
  €12,85
 • F811A   Reparatie of vervanging van beugel
  €28,32
 • F812A  Herstel of vervanging van retentie-apparatuur
  €37,33
 • F813A  Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak
  €37,33
 • F814A  Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet-behandelde of door andere zorgaanbieder
  €37,33
 • F911A  Inkopen op uitkomst orthodontie
  €2.318,04
 • Maak kennis met ons

  Door middel van heldere communicatie en aandacht kunnen wij u de behandeling bieden die bij u past.
  Wie zijn wij
 • Spoed

  Heeft u spoedeisende zorg nodig? Bel dan met ons praktijknummer: 0299-436960. Buiten werktijd? Kijk dan verder op:
  Spoeddienst
 • Openingstijden

  Maandag tot en met Donderdag8.00-20.00
  Vrijdag8.00-16.45
  Zaterdag - op oneven weken8.00-13.00